Arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Arvonnan säännöt

1.Arvonnan järjestäjä

Tuoretie Oy
Itikanmäenkatu 3
60100 SEINÄJOKI

puh. +358 20 774 9530

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävillä Logistiikka-messuilla 14.-15.9.2022.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka tekevät arvonnassa edellytetyn osallistumistoimenpiteen (esim. lomakkeen täyttäminen). Osallistuminen edellyttää arvonnan sääntöjen hyväksymistä.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajien julkistaminen

Arvonta suoritetaan 23.9.2022 klo 10:00. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Arvonnan suorittaa Tuoretie Oy:n edustajat. Arvontaan osallistuvien yhteystiedot perustuvat osallistumisen yhteydessä annettuihin yhteystietoihin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta.

5. Palkinnot

Palkintona on Samsung Galaxy Tab A8 10.5″ 4G 3GB/32GB (arvo 295 € alv 24%). Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Tuoretie Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena oleviin palkintoihin. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvän arpajaisveron suorittamisesta.

7. Sääntöjen muuttaminen

Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä arvonnan sääntöjä.

8. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta voittaessaan arvonnan palkinnon.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Tietojenkäsittelyperiaatteet on mainittu Tuoretie Oy:n arvontarekisterin rekisteriselosteessa.

Arvonnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tuoretie Oy
Itikanmäenkatu 3
60100 SEINÄJOKI

puh. +358 20 774 9530

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuoretie Oy
Tietosuojavastaava
PL 47, 60101 Seinäjoki
tietosuoja@tuoretie.fi

3. Rekisterin nimi

Tuoretie Oy:n arvontarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on markkinointitarkoituksiin toteutetun arvontarekisterin ylläpito, arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimittaminen. Arvontaan osallistuvilta kysytään erikseen suostumus markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennetaan vain hänen itsensä antamat tiedot. Tiedot ovat salaisia ja säilyvät vain Tuoretie Oy:n tiedossa.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä ovat arvontaan osallistuneilta henkilöiltä kerätyt tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tuoretie Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tuoretie Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötiedot käsitellään ja säilytetään lakien ja asetusten mukaisesti. Henkilötiedot on vahvasti suojattu järjestelmissämme ja niihin on rajattu pääsy vain niillä henkilöillä, joiden niitä on tarpeen käsitellä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan, tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Pyyntö henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tulee voida varmistaa pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys esim. ennen tietojen luovutus- tai korjaustoimenpiteitä. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa tai asetuksissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Mikäli rekisteröidyn pyynnöt tietojen raportoimiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi ovat toistuvia, perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun rekisteröidyltä, tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.