Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot ja tietosuoja Tuoretie Oy:n verkkosivuilla

Tuoretie Oy:na (jäljempänä Tuoretie) verkkosivujen käyttö edellyttää näihin ehtoihin sitoutumista. Sivuston tekijänoikeudet ovat Tuoretien omaisuutta, eikä niillä olevaa aineistoa saa käyttää tai kopioida ilman Tuoretien lupaa. Päivitämme käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta aina tarpeen mukaan.

Henkilötiedot

Tuoretie käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Internet-sivujemme kautta kerätään yksilöiviä henkilötietoja ainoastaan silloin, jos lähetät työhakemuksen, tai muun yhteydenoton sivustomme kautta. Näin ollen ainoa henkilötietojen lähde verkkosivustomme kautta on käyttäjä itse luovuttaessaan tietoa meille omasta tahdostaan.

Henkilötiedot käsitellään ja säilytetään lakien ja asetusten mukaisesti. Henkilötiedot on vahvasti suojattu järjestelmissämme ja niihin on rajattu pääsy vain niillä henkilöillä, joiden niitä on tarpeen käsitellä esimerkiksi rekrytointiprosessissa.

Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon käyttäjä on ne luovuttanut. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman henkilön suostumusta, tai viranomaisvaatimusta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan, tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Pyyntö henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tulee voida varmistaa pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys esim. ennen tietojen luovutus- tai korjaustoimenpiteitä. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa tai asetuksissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Mikäli rekisteröidyn pyynnöt tietojen raportoimiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi ovat toistuvia, perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun rekisteröidyltä, tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.

Evästeet

Voimassaolo

Tämä seloste on voimassa toistaiseksi. Tuoretiellä on oikeus muuttaa tässä kuvattuja menetelmiä ja käytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja tarpeen mukaan.

Yhteysosoite

Tuoretie Oy
Tietosuojavastaava
PL 47
60101 SEINÄJOKI
tietosuoja@tuoretie.fi